Chia Sẻ Năm Đức Tin (2012-2013)

06/12/2012 § Leave a comment

Loạt bài chia sẻ Lời Chúa năm Đức Tin

 • Tác giả : cha Giuse Trần Đình Long, dòng Thánh Thể

logo-nam-duc-tin

Bài Giảng

Download

Advertisements

Download CD 20 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa – LM Giuse Trần Đình Long

06/02/2012 § 26 Comments

Lưu ý: đã cập nhật đầy đủ tất cả 10 CD

Quý vị có thể download CD 20 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa về nghe trên máy PC, MP3 hoặc điện thoại di động. Những file trên CD có chất lượng cao hơn so với nghe trên web.

Xin quý vị hãy phổ biến bài giảng đến những người chưa có đủ điều kiện để mua CD hoặc truy nhập internet.

Chúng ta hãy cùng nhau loan truyền Lòng Thương Xót Chúa

DOWNLOAD LINK http://www.mediafire.com/longthuongxotchua

CD 20 Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa

 1. VOL 1 – Đã Upload
 2. VOL 2 – Đã Upload
 3. VOL 3 – Đã Upload
 4. VOL 4 – Đã Upload
 5. VOL 5 – Đã Upload
 6. VOL 6 – Đã Upload
 7. VOL 7 – Đã Upload
 8. VOL 8 – Đã Upload
 9. VOL 9 – Đã Upload
 10. VOL 10 – Đã Upload

Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng 16-12-2012

17/12/2012 § Leave a comment

Nghe bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ngày 16-12-2012

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

DOWNLOAD

Bài Giảng Thứ Bảy 15-12-2012

17/12/2012 § Leave a comment

Nghe bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ngày 15-12-2012

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

DOWNLOAD

Bài Giảng Thứ Sáu 14-12-2012

17/12/2012 § Leave a comment

Nghe bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ngày 14-12-2012

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

DOWNLOAD

Bài Giảng Thứ Năm 13-12-2012

17/12/2012 § Leave a comment

Nghe bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ngày 13-12-2012

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

DOWNLOAD

Bài Giảng Thứ Tư 12-12-2012

17/12/2012 § Leave a comment

Nghe bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ngày 12-12-2012

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

DOWNLOAD

Bài Giảng Thứ Ba 11-12-2012

17/12/2012 § Leave a comment

Nghe bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ngày 11-12-2012

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

DOWNLOAD

Bài Giảng Thứ Hai 10-12-2012

17/12/2012 § Leave a comment

Nghe bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ngày 10-12-2012

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

DOWNLOAD