Download DVD Gặp Gỡ Chứng Nhân LTXC

31/03/2012 § Leave a comment

DVD gặp gỡ chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa

Các bạn có thể coi trực tiếp trên YOUTUBE hoặc download những file này về và kết nối lại bằng phần mềm HJSPLIT. Các bạn mở phần mềm HJSPLIT lên, sau đó chọn chức năng JOIN, chọn file DVD-gap-go-chung-nhan-LTXC.mp4.001, phần mềm sẽ tạo thành file DVD-gap-go-chung-nhan-LTXC.mp4. Bạn có thể dùng các phần mềm chơi nhạc phổ biến như Window Media Player, VLC,… để mở file.

Download link http://www.mediafire.com/longthuongxotchua

Các bạn mở đến thư mục DVDLongThuongXotChua \ DVD-GapGoChungNhan-VOL2

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Download DVD Gặp Gỡ Chứng Nhân LTXC at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: