14 Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu dạy Nữ tu Josefa Menendez

01/04/2012 § 1 Comment

Ngắm Đàng Thánh Giá là một việc đạo đức, trong đó chúng ta sống lại cuộc Thương Khó của Chúa và tâm tình với Người về những việc đã xảy ra trong cuộc Khổ Nạn. Trong cuộc tâm tình này, thường thường là chúng ta nói với Chúa, qua những mẫu kinh và lời suy gẫm đã được sọan. Ở đây, với tài liệu này, chúng ta sẽ nghe Chúa nói, qua miệng của một nữ tu: chị Josefa Menendez. Chúa đã tâm tình với nữ tu này vào ngày Thứ Tư Tuần Thánh (28-03-1923) và hai ngày sau đó, đã yêu cầu chị ghi chép lại những lời tâm tình này.

14 Điều Chúa Hứa Cho Những Ai Siêng Năng Viếng Đàng Thánh Giá

Vậy, mời bạn hãy Ngắm Đàng Thánh Giá bằng cách lắng tai nghe những lời Chúa tâm tình như đang nói với chính bạn. “Con hãy ngắm nhìn Cha trên đường Thương Khó dẫn tới núi Can-vê, nơi thấm ướt Máu Thánh Cha. Con hãy tôn thờ và dâng kính Máu Thánh này lên Đức Chúa Cha để xin Ngài ban ơn cứu độ cho loài người.”

Kinh đọc trước khi suy gẫm đàng Thánh Giá

          Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được  đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng tôi làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
** Xin Chúa thương xót chúng con.

1. Chặng Thứ Nhất : Cảnh Philatô luận án tử hình Thầy.


NHD: Con hãy lắng tai nghe Philatô lên án tử hình Thầy, và hãy nhìn xem Trái Tim Thầy tiếp nhận bản án đó trong thinh lặng, nhẫn nại và từ ái như thế nào.
Nếu muốn bắt chước và noi gương Thầy, con hãy học cho biết giữ thinh lặng và thanh thản trước tất cả những gì làm con đau khổ và trái ý.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ I:
Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
** Xin Chúa thương xót chúng con.

2. Chặng Thứ Hai : Đón nhận Thâp giá


NHD: Con hãy nhìn xem cây Thánh giá được đặt lên vai Thầy. Cây Thánh giá thật là nặng nề, song Tình yêu của Thầy đối với loài người còn nặng hơn thế nhiều.
Hỡi con là kẻ mến yêu Thầy, hãy đem so sánh những đau khổ của con với Tình yêu của Thầy và đừng để cho bất cứ sự gì làm dập tắt mất Tình yêu ấy.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ II:
Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
** Xin Chúa thương xót chúng con.

3. Chặng Thứ Ba : Ngã vì sức nặng cây thập giá.


NHD: Sức nặng của Thánh giá đã xô Thầy té xuống đất, nhưng Tình yêu đối với loài người đã vực Thầy đứng dậy và giúp Thầy thêm can đảm đi tiếp con đường Thương Khó.
Con đã được kêu gọi cùng Thầy chia xẻ sự nặng nề của cây Thánh giá. Hãy xét lại xem lòng thương yêu người anh em có giúp con thêm sức mạnh để tiến bước trên con đường từ bỏ, hay ngược lại, vì quá yêu chính thân mình nên con đã đành gục ngã dưới sức nặng của cây Thánh giá.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ III:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con  giữ  mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
** Xin Chúa thương xót chúng con.

4. Chặng Thứ Tư : Gặp Đức Mẹ trên đường vác thập giá.

NHD: Nơi đây, Thầy gặp Mẹ chí thánh dấu ái của Thầy. Con hãy nhìn ngắm hai Trái Tim của Thầy và của Mẹ đang chịu cực hình. Nhưng nỗi đau khổ của hai Trái Tim được hòa với nhau, giúp Thầy và Mẹ thêm mạnh sức và làm cho Tình Yêu chiến thắng.
Con cũng đi trên con đường thương khó và có lòng mến yêu  Thầy. Vậy hãy để cho sự đau khổ của các con giúp mình hồi sức lại và mạnh mẽ tiến bước, để Tình Yêu có thể chiến thắng.
Hãy kết hiệp với nhau trong đau khổ để được thêm mạnh sức và vui lòng đón nhận những gai góc trên đường đời.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ IV:
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu  vác Thánh Giá.
Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
** Xin Chúa thương xót chúng con.

5. Chặng Thứ Năm : Vác đỡ Thánh giá cho Chúa Giêsu


NHD: Con hãy nhìn ngắm người được lệnh vác Thánh giá đỡ cho Thầy. Công việc thật nặng nề vất vả mà công lênh chẳng có bao nhiêu. Và đồng thời con hãy nhìn xem; Thầy càng lúc càng kiệt sức.
Khi cảm thấy yếu lòng trước những cố gắng phải thực hiện khi mình không mong muốn, thì con hãy nhớ rằng con được kêu gọi vác Thánh giá; không phải là để được hưởng một ân huệ gì nơi trần thế, mà chính là để có được Sự Sống muôn đời và giúp cho nhiều nhiều người khác cũng được diễm phúc như vậy.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ V:
Ông Simon vác Thánh giá  đỡ Đức Chúa Giêsu

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
** Xin Chúa thương xót chúng con.

6. Chặng Thứ Sáu : Bà Vêronica trao khăn lau mặt


NHD:  Hãy nhìn ngắm thái độ đầy lòng mến yêu của người phụ nữ khi trao khăn cho Thầy lau mặt và lòng can đảm của bà bất chấp đám đông đang nhìn mình một cách khinh miệt.
Con đừng vì lòng tự ái, sợ bị người ta khinh chê, hay vì vị nể mà thiếu can đảm không dám lau sạch các thương tích của Thầy bằng những cử chỉ quảng đại. Con hãy nhìn xem: mặt Thầy đang chan hòa những máu!
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ VI:
Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
** Xin Chúa thương xót chúng con.

7. Chặng Thứ Bảy : Ngã quỵ vì sức nặng cây thập tự.

NHD: Sức nặng của cây Thánh giá và con đường Thương Khó quá dài và quá cực nhọc đã làm Thầy kiệt sức. Không một ai lại gần để nâng đỡ Thầy, mà tâm hồn Thầy thì ray rứt và tan nát. Thầy quá mệt và ngã xuống đất lần thứ hai.
Con là kẻ đang vác Thánh giá theo Thầy. Đừng ngã lòng khi cảm thấy tâm hồn lạnh nhạt khô khan, thấy đời mình thiếu sự ủi an và mọi nâng đỡ về phần thiêng liêng.
Hãy lấy lại can đảm bằng cách ngắm nhìn Thầy là gương mẫu cho con trên đường lên núi Canvê. Chúa của con đã ngã xuống đất lần thứ hai… song Người đã trỗi dậy để đi cho hết con đường Thương Khó. Nếu con muốn thêm sức mạnh thì hãy đến với Thầy.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ VII:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
**Xin Chúa thương xót chúng con.

8. Chặng Thứ Tám : Đứng lại an ủi nhân loại

    NHD: Trước sự khốn khó tủi nhục của Thầy, một số người phụ nữ thành Giêrusalem đã tỏ lòng khóc thương. Người thế gian khóc thương trước cảnh đau khổ. Phần Thầy, Thầy bảo các con: hiện nay, các con đi theo Thầy trên con đường Thương Khó chật hẹp; mai sau thiên hạ sẽ thấy các con đi giữa những cánh đồng đầy hoa, trong khi thế gian và những kẻ theo nó sẽ phải đi giữa những cánh đồng đầy lửa do các thú vui và hưởng thụ ngày nay tạo ra.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ VIII:
Đức Chúa Giêsu đứng lại an ủi con thành Giêrusalem.Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
**  Xin Chúa thương xót chúng con.

9. Chặng Thứ Chín :  Ngã quỵ vì sức nặng Thập Giá


NHD: Hãy nhìn ngắm Thầy ngã xuống đất lần thứ ba khi đi gần tới núi Canvê… Thầy muốn ban thêm sức mạnh cho những kẻ đang trong nguy cơ bị hư mất. Thầy muốn Máu đổ ra từ các thương tích Thầy trong dịp này tẩy rửa họ sạch mọi tội lỗi, giúp họ đủ sức mạnh trỗi dậy lần cuối cùng trước khi tiến tới ngưỡng cửa Sự Sống đời đời.
Phần con là kẻ ước ao trở nên giống Thầy, đừng bao giờ từ chối làm những việc khó khăn cực nhọc, cho dù có vì thế mà phải mang thương tích. Con đừng lo, Máu đó sẽ trở nên nguồn mạch Sự Sống.
Hãy bắt chước Đấng làm gương mẫu cho con đang tiến lên đỉnh núi Canvê.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ IX:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất  lần thứ ba.Lay ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
** Xin Chúa thương xót chúng con.

10. Chặng Thứ Mười :  Lý hình lột áo Thầy

    NHD: Hãy nhìn xem lý hình lột áo Thầy ra với thái độ thật hung hăng dữ dằn. Và hãy ngắm nhìn thái độ thinh lặng và bỏ mặc của Thầy.
Phần con, hãy lột bỏ của cải, lột bỏ ý riêng con và tất cả những gì mình có… Bù lại, Thầy sẽ dùng kho tàng quý báu của Trái Tim Thầy mà mặc vào cho con.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
** Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ X: 
Quân dữ lột áo Đức Chúa GiêsuLạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
**  Xin Chúa thương xót chúng con.

11. Chặng Thứ Mười Một:  Lý hình đóng đinh Thầy vào Thập giá


NHD: Thầy đang ở trên núi Canvê, nơi Thầy sẽ phó mình chịu chết. Lý hình vật ngửa Thầy ra và đóng đinh Thầy vào cây Thánh giá. Bây giờ thì Thầy không còn gì nữa, không còn cả sức cử động tay và chân… Nhưng không phải vì những chiếc đinh mà Thầy lâm vào tình trạng này, mà đó là vì Tình Yêu. Chính vì thế, Thầy không hề mở miệng phàn nàn thở than.
Phần con, nếu có bị đóng đinh vào Thánh giá thì đừng có phàn nàn thở than. Trái lại, con hãy đến với Thầy, Thầy sẽ ban cho con sức mạnh.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ XI:
Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu.Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
** Xin Chúa thương xót chúng con.

12. Chặng Thứ Mười Hai : Trút hởi thở trên Thập  giá


NHD: Cây Thánh giá là người bạn đồng hành của Thầy trên con đường Thương Khó, và Thầy đã thở hơi thở cuối cùng trên cây Thánh giá này.
Hỡi con là người suốt đời đã đồng hành với cây Thánh giá, hãy tin tưởng rằng con sẽ được thở hơi cuối cùng trong đôi tay của Thánh giá và cây Thánh giá chính là cửa mà con sẽ đi qua để bước vào Sự Sống. Hãy âu yếm ôm lấy Thánh giá và coi đó như là kho tàng châu báu lớn nhất của con.**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ XII
Đức Chúa Giêsu sinh  thì  trên Thánh GiáLạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
**  Xin Chúa thương xót chúng con.

13. Chặng Thứ Mười Ba : Hạ xác Thầy xuống khỏi Thập  giá

 
NHD: Con hãy ngắm nhìn con người công chính đang âu yếm tháo gỡ thân xác Thầy khỏi cây Thánh giá và đưa xuống trao cho Mẹ của Thầy. Mẹ Thầy đã tiếp nhận lấy để tôn thờ, hôn kính, và nhỏ những giòng lệ đau thương xuống trên mặt và thân mình Thầy, trước khi trao lại cho các người môn đệ để họ ướp thuốc thơm và đem an táng trong Mồ đá.
Phần con, con hãy đến đón nhận lấy Thân xác Thầy và đặt trong Mồ đá là trái tim con. Đồng thời hãy nói vài lời để an ủi Mẹ của Thầy, cũng là Mẹ của con.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ XIII
Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ.Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
** Xin Chúa thương xót chúng con.

14. Chặng Thứ Mười Bốn : Táng xác Thầy trong mồ đá


NHD: Con hãy ngắm nhìn các môn đệ đang nhẹ nhàng kính cẩn đặt Thân xác Thầy trong mồ đá, một mồ đá hoàn toàn mới, chưa hề an táng một ai.
Con cũng hãy làm như vậy: với những cử chỉ nhẹ nhàng kính cẩn của lòng mến, con hãy an táng Thân mình Thầy trong mồ đá trái tim con, một trái tim chan chứa tình yêu mãnh liệt, bền vững và quảng đại.
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ XIV
Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đáÔng thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
**  Xin Chúa thương xót chúng con.Lạy Cha – kính mừng – sáng danh …
(**Dâng những hy sinh, hãm mình, Đền Tạ với ý chỉ … cầu cho người tội lỗi và các Linh Hồn)

http://gdpttt.org/vi/

Advertisements

Tagged: ,

§ One Response to 14 Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu dạy Nữ tu Josefa Menendez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading 14 Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu dạy Nữ tu Josefa Menendez at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: