Video NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG 30-09-2012

10/10/2012 § Leave a comment

Chúa Nhật 30/9/2012 ( nhằm đêm 15/8 Âm lịch) – Sinh hoạt vui chơi với các em thiếu nhi và tặng hơn 600 phần quà Trung thu gồm: lồng đèn, bánh, kẹo, sữa, dụng cụ học tập… cho các em bị nhiễm HIV, con em có cha mẹ khuyết tật bán vé số, trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ tại vùng ven tp (Gò Vấp, Bình Thạnh, Q.12, Q.HocMon).

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Video NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG 30-09-2012 at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: