Video Công tác bác ái thầm lặng tại Gp Phú Cường, huyện Củ Chỉ trong tháng 7

07/09/2012 § Leave a comment

Video Công tác bác ái thầm lặng tại Gp Phú Cường, huyện Củ Chỉ trong tháng 7. Tặng 5 xe lăn, 3 xe lắc và 32 học bổng lòng thương xót Chúa đến Gx Bắc Đoàn, Gia đình Thiên Phúc thuộc Gx Tân Thông, Mái Ấm Hoa Hồng thuộc Gx Tân Qui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Video Công tác bác ái thầm lặng tại Gp Phú Cường, huyện Củ Chỉ trong tháng 7 at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: