Giờ Cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Thánh lễ CN 22-07-2012 – GX Chí Hòa

23/07/2012 § Leave a comment

Tại nhà thờ Chí Hoà

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Giờ cầu nguyện Đội Quân Áo Xanh tai Hoa Viên Chí Hoà

DOWNLOAD

Thánh lễ Chúa Nhật

DOWNLOAD

Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Giờ Cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Thánh lễ CN 22-07-2012 – GX Chí Hòa at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: