Video 24-06-2012 – Giáo xứ Thanh Bình và Mẹ Thiên Chúa

26/06/2012 § Leave a comment

Video Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa 24-06-2012

Thánh lễ và công tác bác ái tại Giáo xứ Thanh Bình và Mẹ Thiên Chúa, tỉnh Bình Thuận,Gp. Phan Thiết Sinh hoạt Đội quân áo xanh

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Video 24-06-2012 – Giáo xứ Thanh Bình và Mẹ Thiên Chúa at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: