Video 18-06-2012 – GX ĐẤT SÉT

25/06/2012 § Leave a comment

Video Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa 14-06-2012

Tại nhà thờ ĐẤT SÉT (thôn Xuân Nam, xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang)

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Video 18-06-2012 – GX ĐẤT SÉT at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: