Bài Giảng CN 23-06-2012 Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – GX Hoà Hưng

25/06/2012 § Leave a comment

Nghe bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ngày 23-06-2012

Tại nhà thờ Hoà Hưng, hạt Phú Thọ, Sài gòn

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

DOWNLOAD

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Bài Giảng CN 23-06-2012 Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – GX Hoà Hưng at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: