Bài Giảng 29-05-2012 – GX Cao Xá

31/05/2012 § Leave a comment

Nghe bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ngày 29-05-2012

Tại nhà thờ Cao Xá, Tây Ninh, Gp. Phú Cường

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Phần 1: Chứng Nhân

Phần 2: Bài Giảng

DOWNLOAD Chứng Nhân

DOWNLOAD Bài Giảng

Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Bài Giảng 29-05-2012 – GX Cao Xá at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: