Bài Giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh 29-04-2012 – GX Hòa Yên, Nha Trang

02/05/2012 § Leave a comment

Nghe bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa ngày 29-04-2012

Tại nhà thờ Hòa Yên – Giáo phận Nha Trang

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

DOWNLOAD

Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Bài Giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh 29-04-2012 – GX Hòa Yên, Nha Trang at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: