7 ơn phúc Đức Mẹ hứa cho những ai suy ngắm và truyền bá lòng Tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi

25/04/2012 § 1 Comment

Đức Mẹ đã hứa với thánh nữ Brigita, sẽ ban 7 ơn cho những ai tôn kính và truyền bá lòng tôn sùng Đức Mẹ Sầu bi. (mỗi ngày dành mấy phút đọc 7 kinh Kính mừng và suy ngắm những hạt nước mắt và đau thương của Mẹ).

Chiêm niệm 7 sự thương khó của Đức Mẹ Maria

 1. Mẹ sẽ ban bình an cho gia đình chúng.
 2. Mẹ sẽ soi sáng cho chúng hiểu những mầu nhiệm thánh.
 3. Mẹ sẽ an ủi chúng trong cơn đau khổ và đồng hành với chúng trong công việc chúng làm.
 4. Mẹ sẽ ban những ơn như chúng xin, nếu những ơn ấy không trái thánh ý Chúa, hoặc ban ơn thánh hóa tâm hồn chúng.
 5. Mẹ sẽ bảo vệ chúng trong trận chiến thiêng liêng với kẻ thù hỏa ngục. Mẹ sẽ gìn giữ chúng mọi lúc trong đời chúng.
 6. Mẹ sẽ trợ giúp chúng cách hữu hình trong giờ “lâm tử”. Chúng sẽ được thấy nhan thánh Mẹ.
 7. Mẹ đã xin Con thánh Mẹ ơn này, là những ai truyền bá lòng tôn sùng những giọt lệ và đau thương của Mẹ, chúng sẽ được đưa thẳng từ đời này lên hưởng phúc muôn đời, vì tội lỗi chúng sẽ được tha thứ hết. Mẹ và Chúa Con sẽ là niềm vui và an ủi của chúng muôn đời.

Here are the 7 graces (The Blessed Virgin Mary grants seven graces to the souls who honor her daily by saying seven Hail Mary’s and meditating on her tears and dolors. The devotion was passed on by St. Bridget.

 1. I will grant peace to their families.
 2. They will be enlightened about the divine mysteries.
 3. I will console them in their pains and I will accompany them in their work.
 4. I will give them as much as they ask for as long as it does not oppose the adorable will of my divine Son or the sanctification of their souls.
 5. I will defend them in their spiritural battles with the infernal enemy and I will protect them at every instant of their lives.
 6. I will visibly help them at the moment of their death, they will see the face of their mother.
 7. I have obtained ( this grace ) from my divine Son, that those who propagate this devotion to my tears, and dolors, will be taken directly from this earthly life to eternal happiness since all their sins will be forgiven and my Son and I will be their eternal consolation and joy.
Advertisements

Tagged: , , , ,

§ One Response to 7 ơn phúc Đức Mẹ hứa cho những ai suy ngắm và truyền bá lòng Tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading 7 ơn phúc Đức Mẹ hứa cho những ai suy ngắm và truyền bá lòng Tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: