14 Điều Chúa Hứa Cho Những Ai Siêng Năng Viếng Đàng Thánh Giá

01/04/2012 § 1 Comment

Chúa ban 14 lời hứa này cho sư huynh Estanislao (1903-1927) là một tu sĩ thánh thiện qua đời tháng 3, 1927. Sư huynh là một linh hồn ưu tuyển đã tiếp nhận nhiều thông điệp trong đó có những lời Chúa hứa trên đây.

14 Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu dạy Nữ tu Josefa Menendez

 1. Ta ban cho bất cứ sự gì xin Ta với đức tin khi viếng Đàng Thánh Giá.
 2. Ta hứa sự sống đời đời cho những ai thỉnh thoảng viếng Đàng Thánh Giá.
 3. Ta sẽ đi theo họ khắp nơi trong đời và giúp đỡ họ, nhất là trong giờ chết.
 4. Tội lỗi họ dù nhiều hơn cỏ ngoài đồng hay cát dưới biển, Ta sẽ lấy Đàng Thánh Giá mà quét đi hết. (điều này không loại bỏ việc cần thiết phải đi xưng tội)
 5. Ai năng đi Đàng Thánh Giá sẽ được vinh hiển đặc biệt trên trời.
 6. Nếu họ phải xuống luyện ngục. Ta sẽ cho họ ra khỏi đó ngày thứ Ba hoặc thứ Sáu sau khi chết.
 7. Ta sẽ chúc phúc cho họ mọi chặng Đàng Thánh Giá và sự chúc lành của Ta sẽ đi theo họ khắp nơi và sau khi chết trên thiên đàng cho đến đời đời.
 8. Khi họ gần chết, Ta sẽ không cho phép quỷ cám dỗ họ. Ta sẽ cho họ bình an, an nghỉ trong tay Ta.
 9. Nếu họ đi Đàng Thánh Giá với lòng yêu mến thật sự, Ta sẽ khiến mỗi chặng đàng là một chén Thánh và Ta đổ ơn Ta vào đó cho họ một cách hoan hỉ.
 10. Ta sẽ đặt Mắt Ta trên những ai đi Đàng Thánh Giá. Tay Ta luôn rộng mở để sẵn sàng che chở họ.
 11. Như Ta đã bị đóng đinh vào Thánh Giá, thì Ta cũng luôn ở với những ai tôn kính Ta bằng cách siêng năng đi Đàng Thánh Giá.
 12. Họ không cách nào rời khỏi Ta vì Ta sẽ ban ơn cho họ không bao giờ phạm một tội trọng nào nữa.
 13. Khi họ chết, Ta sẽ tới an ủi họ bằng sự hiện diện của Ta, và Chúng Ta sẽ cùng đi về trời. Sự chết sẽ êm ái với những ai trong đời tôn kính Ta bằng cách đi Đàng Thánh Giá.
 14. Linh hồn Ta sẽ là nơi trú ẩn bảo vệ họ, và sẽ luôn giúp đỡ họ bất cứ lúc nào họ kêu cầu đến Ta.
Advertisements

Tagged:

§ One Response to 14 Điều Chúa Hứa Cho Những Ai Siêng Năng Viếng Đàng Thánh Giá

 • […] Ngắm Đàng Thánh Giá là một việc đạo đức, trong đó chúng ta sống lại cuộc Thương Khó của Chúa và tâm tình với Người về những việc đã xảy ra trong cuộc Khổ Nạn. Trong cuộc tâm tình này, thường thường là chúng ta nói với Chúa, qua những mẫu kinh và lời suy gẫm đã được sọan. Ở đây, với tài liệu này, chúng ta sẽ nghe Chúa nói, qua miệng của một nữ tu: chị Josefa Menendez. Chúa đã tâm tình với nữ tu này vào ngày Thứ Tư Tuần Thánh (28-03-1923) và hai ngày sau đó, đã yêu cầu chị ghi chép lại những lời tâm tình này. 14 Điều Chúa Hứa Cho Những Ai Siêng Năng Viếng Đàng Thánh Giá […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading 14 Điều Chúa Hứa Cho Những Ai Siêng Năng Viếng Đàng Thánh Giá at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: