Video Lễ Thánh Cả Giuse 19-03-2012 – GX Bác Ái

22/03/2012 § Leave a comment

Video Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa 19-03-2012

Tại nhà thờ Bác Ái, hạt Gò Vấp, Sài gòn

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Video Lễ Thánh Cả Giuse 19-03-2012 – GX Bác Ái at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: