Video 14-03-2012 – Giáo Xứ Vĩnh Hòa

15/03/2012 § Leave a comment

Video Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa 14-03-2012

Tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa, hạt Phú Thọ, Sài Gòn

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Video 14-03-2012 – Giáo Xứ Vĩnh Hòa at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: