Video Thánh Lễ Chúa Nhật 05-02-2012 – Giáo Xứ An Lạc

07/02/2012 § Leave a comment

Video Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa, Chúa Nhật V thường niên B, ngày 05-02-2012

Tại nhà thờ An Lạc, Sài Gòn

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Video Thánh Lễ Chúa Nhật 05-02-2012 – Giáo Xứ An Lạc at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: